Team

Das Team der Bordbetreuung besteht aus vielen ehren- und hauptamtlichen Mitarbeitern sowie der Leitung, Seemannsdiakon Jörn Hille.

Name

Kevin D.
Name

John
Name

Eric
Name

Günter V.
Name

Teite B.
Name

Fred
Name

Anni U.
Name

Lena S
Name

Susanne
Name

Anke
Name

Anna
Name

Konrad Z.
Name

Nonie
Name

Rainer S.
Name

Lars
Name

Renate
Name

Alex H.
Name

Sandra
Name

Eric K.
Name

Hans-Jürgen
Name

Gil
Name

June
Name

Wolfgang L.
Name

Markus
Name

Martina G.
Name

Jakob K.
Name

Balu
Name

Rene H.
Name

Paul
Name

Jan M.
Name

Martina
Name

Wolfgang H.
Name

Bernd S.
Name

Levi
Name

Jörn
Name

Olaf
Name

Jonny
Name

Johanna R.
Name

Werner
Name

Adelar
Name

Christin
Name

Jan
Name

Rene
Name

Hilke B.
Name

Jutta B.
Name

Dörte
Name

Jana
Name

Joshua
Name

Susanne M.
Name

David
Name

Ole
Name

Pauline
Name

Jonathan B.
Name

Hendrik

Haben Sie Lust auf ein Ehrenamt?

als in
Betreuer an Bord von Schiffen
Hafen
Hamburg
Besuche von Seeleuten im Krankenhaus
Stadt
Hamburg
Unterstützung der Bordbetreuer
Hafen
Hamburg

"Haben Sie Interesse an der Arbeit der Bordbetreuer? Seien Sie willkommen und sprechen Sie mich an"

- Jörn Hille, Leiter der Bordbetreuung
Name Surname